Energie-audits: hoe je energieverspilling in je bedrijf kunt identificeren

13 Jun 2023

Energie-audits: hoe je energieverspilling in je bedrijf kunt identificeren

De stijgende energiekosten en het milieu kunnen bedrijven ertoe aanzetten om energie-audits uit te voeren om de energie-efficiëntie in hun bedrijf te verhogen. Energie-audits helpen ondernemingen om energieverspilling te identificeren en energiebesparende maatregelen te nemen. Met deze maatregelen kunnen bedrijven hun energieverbruik reduceren, waardoor ze kosten kunnen besparen en hun milieueffect kunnen verminderen.

In dit artikel wordt beschreven hoe een bedrijf een energie-audit uitvoert en hoe het energieverspilling kan identificeren.

Wat is een energie-audit?

Een energie-audit is een grondige analyse van de energie-efficiëntie van een bedrijf. De audit identificeert de energieverspilling, bepaalt de kosten van het energieverbruik en bekijkt de potentiële kostenbesparingen die kunnen worden bereikt met maatregelen om energie te besparen.

De audit kan worden uitgevoerd door een gekwalificeerde energie-auditor of door het bedrijf zelf. In beide gevallen worden alle relevante energie-efficiëntie-aspecten geanalyseerd. De audit kan door het bedrijf zelf worden uitgevoerd met behulp van een energieanalyse-toolkit. Deze toolkit bevat instructies, testinstrumenten en procesinformatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de audit.

Hoe energieverspilling te identificeren

Een energie-audit identificeert energieverspilling door het gebruik van verschillende methoden. Deze methoden omvatten het meten van energieverbruik, het onderzoeken van energie-efficiënte technologieën en het beoordelen van processen.

Energieverbruik meten: De audit meet de energiestromen van een bedrijf, waaronder stroom, warmte, gas en water. Het meet ook energieverbruik door apparaten, machines, licht en andere systemen. Dit geeft een duidelijk overzicht van de energie-efficiëntie van apparaten en machines.

Energie-efficiënte technologieën: De audit identificeert energie-efficiënte technologieën die energie kunnen besparen. Deze technologieën omvatten regel- en besturingssystemen, energie-efficiënte motoren en compressoren, LED-verlichting en energie-efficiënte beveiligings- en besturingssystemen.

Processen beoordelen: De audit analyseert ook de inefficiënte processen in het bedrijf. Deze processen omvatten het verwarmen van gebouwen, het verlichten van ruimtes, het verplaatsen van materialen en het gebruik van energieverbruikende machines. De audit kan ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen beoordelen.

Conclusie

Een energie-audit is een belangrijke stap in het verhogen van de energie-efficiëntie van een bedrijf. Met deze audit kunnen energieverspilling en ongebruikte energiebronnen worden geïdentificeerd. De audit kan ook energiebesparende maatregelen identificeren die kunnen helpen om de energiekosten te verlagen en de milieuprestaties van een bedrijf te verbeteren.